Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

MadnessMary
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamellyG mellyG
1526 231a 420

sciencefictiongallery:

Paul Lehr - Phoenix, 1970.

Reposted frombwana bwana viamellyG mellyG
0947 65b3 420

(via Tumbling)

Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viamellyG mellyG
MadnessMary
Każdy zasługuje na drugą szansę,
nieliczni także na trzecią,
czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamellyG mellyG
MadnessMary

July 28 2014

6086 341a 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
MadnessMary
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
5751 761b 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
3986 62b6 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
3718 3436 420
Reposted fromvesania vesania viaAnalAssassin AnalAssassin
1973 4fcb 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
MadnessMary
0924 fad0
Reposted fromverdantforce verdantforce viapoche poche
2547 13ad 420
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viapoche poche
MadnessMary
2507 f063 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viapoche poche
MadnessMary
8052 7f2c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapoche poche
MadnessMary
6631 cae1 420
Reposted fromeryawen eryawen viapoche poche
MadnessMary
8620 934f 420
Reposted fromMrSatan MrSatan viapoche poche
MadnessMary
Reposted fromweightless weightless viapoche poche
MadnessMary
Reposted fromolgazet olgazet viapoche poche
1787 6c13 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl